LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
2024 m. liepos 23 d.
DEMONSTRACINĖ VERSIJA
                   Norėdami pabandyti demonstracinę versiją, pasirinkite meniu punktą „Demonstracinė versija".                                      
NAUJIENOS

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. DĮ-186/1B-527 turi būti pildomi Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro 8a langelis „Kilmės šalis“ ir 8b langelis „Partnerio identifikacinis kodas“.

Atnaujintos Intrastato ataskaitos struktūra paskelbta rubrikoje „Ataskaitų teikimas el. būdu“.

KONSULTACIJOS

Muitinės elektroninių paslaugų gavėjų registravimo, Intrastato ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo klausimais konsultacijos teikiamos el. pašto adresu info@lrmuitine.lt ir telefonu (8 5) 2665000.

Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemos (IDAIS) nesklandumų klausimais konsultacijos teikiamos el. pašto adresu itpc@lrmuitine.lt ir tel. (8 5) 236 2302.

Intrastato prievolių nustatymo klausimais konsultacijos teikiamos Valstybės duomenų agentūros el. pašto adresais intrastat@stat.gov.lt, edita.pavasariene@stat.gov.lt ir tel. 8 631 80 143.

INFORMACIJA
Pasikeitė ataskaitų, pateikiamų INSTAT/XML dokumento byla, duomenų apdorojimas. Viena INSTAT/XML dokumento byla galima teikti iki 50 000 prekinių eilučių, maksimalus galimų klaidų, kurias galima taisyti realiu laiku, skaičius – 500.

Pateiktos ataskaitos apdorojimo rezultatas pateikiamas vėliau, priklausomai nuo teikiamos ataskaitos apimties. Ataskaitos apdorojimo metu galima tęsti darbą IDAIS, pvz., teikti kitas ataskaitas arba atsijungti.
AKTUALI INFORMACIJA

Intrastato ataskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu (internetu), naudojant IDAIS adresu https://intrastat.lrmuitine.lt.
Pirmą kartą teikiant Intrastato ataskaitas, prašome registruotis Muitinės elektroninių paslaugų portale – BAP adresu https://bap.lrmuitine.lt. Su muitinės elektroninių paslaugų portalo naudotojo vadovu galite susipažinti čia.
Asmenys registruojami Muitinės elektroninių paslaugų gavėjais vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 patvirtintomis Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis.
Muitinės elektroninių paslaugų gavėjams, kuriems iki 2019 m. lapkričio 23 d. buvo suteikta prieiga prie Muitinės elektroninių paslaugų portalo, nuo 2019 m. lapkričio 25 d. automatiškai suteikiama prieiga prie IDAIS bei suteikiamos teisės atlikti veiksmus pagal visus iki šiol taikytus veiklos profilius.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
A. Jakšto g. 1, 01105 Vilnius, Lietuva
Iškilus IT nesklandumams kreiptis į Muitinės informacinių
technologijų paslaugų centrą (ITPC)
Tel. +370 5 236 2302, el.paštas ITPC@lrmuitine.lt
Duomenys apie Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas 188656838, PVM mokėtojo kodas LT 886568314
© Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos.
v5.0.202201Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas